Learning with Friends

 

2 SPACES AVAILABLE IN AUGUST 2021… SEE ‘FEES & REGISTRATION‘ FOR MORE INFO…

 

Welcome to Learning with Friends

 school outside

Learning with Friends is the first and only English speaking Family Group Daycare in Lielahti, opened in November 2015. Our philosophy is one we all know, that learning in small groups is recommended by educators worldwide, and that is what we offer, small group teaching. We are for families who would like their child/children to start learning English as a second language and for families who are looking to continue developing their child’s English language skills.

 

12592691_720217494746685_6617918930697456607_n[2]

Learning with Friends on ensimmäinen englanninkielinen ryhmäperhepäiväkoti Lielahdessa. Kasvattajat ympäri maailmaa suosittelevat pieniä ryhmäkokoja ja tähän perustuu myös meidän kasvatusfilosofiamme, pienryhmäopetukseen. Tarjoamme päivähoitoa perheille, jotka haluavat lapsensa alkavan oppimaan englantia toisena kielenä ja niille, jotka haluavat jatkaa lapsen englanninkielentaidon kehittymistä.

 

Our spacious setting is for 8 children, from babies to 5 years old, with 2 part-time spaces available for 6 year olds. In our stimulating learning environment we partner closely with parents to provide individualised learning programmes for each child. We use the Early Year’s Foundation Stage Goals from the UK, which go hand in hand with the Finnish Early Childhood Education Plan (VASU) to track and plan your child’s development and goals.

 

home 1

Kodinomaisessa päiväkodissa on paikkoja kahdeksalle alle kouluikäiselle lapselle, sekä kaksi osa-aikaista paikkaa 6-vuotiaille esikoululaisille. Oppimaan innostavassa ympäristössämme teemme läheistä yhteistyötä vanhempien kanssa laatiaksemme jokaiselle lapselle oman oppimissuunnitelman. Käytämme brittiläistä Early Year´s Foundation Stage Goals- varhaiskasvatussuunnitelmaa yhdessä suomalaisen varhaiskasvatussuunnitelman kanssa jokaisen lapsen kehityksen ja tavoitteiden kartoittamisessa.

 

In this busy world, our small group approach to teaching and learning is a unique advantage. We help your child to learn English, grow and develop emotionally, physically and socially in a positive environment with one on one care, support and attention.

 


DSC03469Tässä kiireisessä maailmassa meidän tarjoamamme pienryhmäoppimisympäristö tarjoaa lapselle ainutlaatuisen edun. Autamme lastanne oppimaan englantia sekä kasvamaan ja kehittymään niin tunteellisesti, fyysisesti kuin sosiaalisestikin. Tarjoamme yksilöllistä huolenpitoa, tukea ja huomiota aihealueisiin perustuvan opetussuunnitelman kautta. Opetussuunnitelma seuraa monikulttuurista kalenteria, huomioiden erityiset tapahtuman niin Suomessa kuin muualla maailmassa.

 

 

The Creators

 

ang euicLearning with Friends has been created by Angelina Taylor and Eunice Machira.  After working for a combined 18 years in Early Years Education, we decided it was time to bring all our knowledge, experience and ideas together to create our own unique vision of a Small Group Family daycare.  Learning with Friends has been founded so we can bring a wonderful, happy, fun, positive and inviting learning experience and environment to your child.

 

Our unique small group setting offers an amazing way to really get to know our children and parents, so we look forward to meeting you and your family, get ready to set out on an exciting learning journey with us at Learning with Friends.

 

 

 

Angelina Co Founder

Teacher and Manager

 

angI moved to Finland from England 16 years ago and began my career in Early Years Education.  I started in an English speaking International Kindergarten in Espoo as Supervisor, Teacher and finally Deputy Manager, before moving to Tampere where I taught in an international daycare. Having experience in both managing and teaching in early years education has given me a keen insight into how to balance the goals as an educator and plan for the families which we look after and cater to.

 

 Through my experience I have seen both the importance and benefits of working with small groups of children.  This has really moulded my approach to care and education, especially when it comes to teaching children a second language.  I believe this method, along with a positive, enthusiastic approach to guiding children are very important elements in helping children to be interested and motivated to learn and in developing self-confidence.

 

I have always used the Early Years Foundation Stage Goals from the UK as tools to help inform and guide children in reaching their potential. These, along with the Finnish learning through play approach to early years education I believe are two, very strong foundations for a healthy, happy, positive learning experience.  I am very pleased to be bringing together these two philosophies at Learning with Friends alongside my friend and co-founder Eunice Machira.

 

 

Eunice Co Founder

Co Creator

 

eunicI moved to Finland from Kenya 17 years ago and after gaining my Bachelors Degree in Social Services, I began my career in Early Years Education.  I started alongside Angelina in the same English speaking international kindergarten as a Teacher and Supervisor, before moving to Tampere where I taught in another international daycare.

 

After caring for and teaching children in large settings, I felt the need and importance for small group teaching. Giving children one on one focused attention and the space to express themselves enables children to learn and grasp new skills and concepts, both with more ease and at their own pace.   This is an approach to teaching and learning which I sincerely believe in, and one which motivated us to open Learning with Friends. 

 

I have enjoyed the cultural diversity which comes with working in international daycares and have found an openness and interest in the families I have met.  I feel that by celebrating events from all over the world, and of course Finland, we will help promote a growing respect and understanding for each others, and our own cultures and beliefs. I am extremely pleased to be sharing my knowledge and expertise to create a wonderful experience for your child and your family by bringing our positive, fun and unique Small Group Family daycare to you.

 

Welcome to Learning with Friends…

 

Perustajat

 

Learning with Friends:n ovet perustaneet Angelina Taylor ja Eunice Machira. Työskenneltyämme yhteensä 18 vuotta varhaiskasvatuksen parissa, päätimme koota tietotaitomme, kokemuksemme ja ideamme yhteen ja perustaa oman ja ainutlaatuisen ryhmäperhepäiväkotimme. Learning with friends perustettiin, jotta pystyisimme tarjoamaan ihanan, onnellisen, hauskan, positiivisen ja kutsuvan oppimisympäristön teidän lapsillenne!

 

Angelina

Perustajajäsen ja Opettaja

 

Muutin Englannista Suomeen 16 vuotta sitten ja aloitin työni varhaiskasvattajana. Ensin työskentelin englanninkielisessä International Kindergarten-päiväkodissa Espoossa opettajana, ohjaajana ja lopulta apulaisjohtajana, kunnes muutin Tampereelle. Tampereella olen opettanut myös kansainvälisessä päiväkodissa. Kokemukset niin opettamisesta kuin päiväkodinjohtamisestakin ovat antaneet minulle näkemystä, jonka avulla kasvatustavoitteet ja palvelemiemme perheiden toiveet on helppo sovittaa yhteen.

 

Kokemukseni kautta olen huomannut pienryhmäopetuksen tärkeyden ja hyödyt, varsinkin pienten lasten kanssa työskennellessä. Tämä ajatus on muokannut lähestymistapaani opetukseen ja huolenpitoon ja nousee erityiseen tärkeyteen opetettaessa lapsille toista kieltä. Uskon, että pienryhmäopetus, positiivisen ja innostuneet asenteen lisäksi, tukee lasten motivaatiota ja mielenkiintoa oppimista kohtaan sekä tukee hyvän itsetunnon kehittymistä.

 

Olen aina käyttänyt brittiläisiä Early Years Foundation Stage Goals-tavoitteita työkaluina auttaessani lapsia saavuttamaan heidän potentiaalinsa. Nämä tavoitteet yhdistettyinä suomalaiseen leikin kautta oppimisen-metodiin varhaiskasvatuksessa, luovat mielestäni vahvan pohjan terveelle, onnelliselle ja positiiviselle oppimiskokemukselle. Olen erittäin iloinen voidessani tuoda nämä kaksi filosofiaa yhteen Learning with Friends:sä yhdessä ystäväni ja työtoverini Eunice Machiran kanssa.

 

Ennen aloittaessani kunnolla seikkailuani Learning with Friends:n parissa, olen kotona kauniin pikkutyttöni kanssa, joka syntyi tänä kesänä. Olen joka tapauksessa taustalla, käytettävissä ja aina valmiina auttamaan Eunicea toteuttamaan positiivisen, onnellisen, turvallisen ja innostavan varhaiskasvatusympäristön sinun lapsellesi ja perheellesi.

 

Eunice
Perustaja

 

Muutin Suomeen Keniasta 17 vuotta sitten ja saatuani sosiaalipalvelujen kandidaatintutkintoni, aloitin urani varhaiskasvatuksen parissa. Aloitin Angelinan rinnalla samassa kansainvälisessä englanninkielisessä lastentarhassa opettajana ja valvojana ennen kuin muutin Tampereelle, missä opetin toisessa kansainvälisessä lastentarhassa.

 

Hoidettuani ja opetettuani lapsia suurissa ryhmissä, tulin huomanneeksi pienryhmäopetuksen tarpeen sekä sen tärkeyden. Kun lapselle annetaan yksilöllistä, kohdistettua huomiota sekä tilaa ilmaista itseään, hän oppii ja ymmärtää uusia taitoja ja konsepteja sekä helpommin että omaan tahtiinsa. Tämä on opetuksen ja oppimisen lähestymistapa johon uskon vahvasti, ja yksi niitä syitä joka motivoi meitä perustamaan Learning with Friendsin.

 

Olen nauttinut monikulttuurisuuden kirjosta, joka tulee kansainvälisissä lastentarhoissa työskentelyn mukana, ja olen huomannut avoimuuden ja kiinnostuksen tapaamissani perheissä. Koen että juhlimalla tapahtumia kaikkialta maailmasta, ja tietysti Suomesta, autamme edistämään kasvavaa kunnioitusta ja ymmärrystä sekä omia että toistemme kulttuureita ja uskomuksia kohtaan. Olen erittäin hyvilläni päästessäni jakamaan tietoani ja ammattitaitoani luodakseni mahtavan kokemuksen lapsellenne sekä perheellenne tuomalla teille positiivisen, hauskan ja ainutlaatuisen perhepäiväkodin.

 

Tervetuloa Learning with Friendsiin…

 

lion-2-300x1972